Som un equip multidisciplinar que treballa per un desenvolupament responsable des de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge.

Cerquem que els nostres projectes siguin sostenibles. Partim de la seva integració en l’entorn, emprem criteris de disseny bioclimàtic i materials de baix impacte ambiental, i incorporem instal·lacions eficients i sistemes de producció d’energia renovable. El nostre objectiu és aconseguir edificis d’Energia Neta Zero.

La rehabilitació té un paper fonamental en la sostenibilitat. Per això intervenim en construccions existents, realitzant auditories i certificacions energètiques d’aquestes i proposant solucions per a fer-les més eficients.

Elaborem projectes de paisatgisme, programes integrals de gestió mediambiental i planejament urbanístic de desenvolupament sostenible.

Amb una participació transversal, oferim també assessoria i serveis més específics en diferents camps professionals.

 • Disseny i càlcul d’estructures i fonaments.
 • Anàlisi i rehabilitació d’estructures existents.
 • Inspeccions tècniques d’edificis.
 • Auditories i certificacions energètiques.
 • Integració arquitectònica d’energies renovables.
 • Assessorament en disseny bioclimàtic per a arquitectes.
 • Modelat i anàlisi per a la simulació energètica d’edificis amb DesignBuilder.
 • Disseny, càlcul i legalització d’instal·lacions en projectes d’execució.
 • Llicències d’activitats.
 • Assessorament tècnic i urbanístic a advocats i agents immobiliaris.
 • Certificats d’habitabilitat.
 • Informes urbanístics.
 • Estudis d’impacte ambiental.
 • Informes mediambientals.
 • Estudis de repercussions ambientals.
 • Assessorament tècnic forestal.
 • Projectes i plans d’autoprotecció d’incendis.
 • Recuperació de cultius.
 • Restauració del medi natural.
 • Estudis de paisatge.
 • Projectes d’agricultura ecològica i permacultura.
 • Fotografia d’arquitectura i paisatge.