Autors: Laura García, Gabriel Lassa, Alberto Mendo, Daniel Olano
Concurs: 2010. 1Er premi
Projecte: 2011-2012
Promotor: Ministeri de Cultura
Superfície: 30.724m²
PEM: 33.112.353€
Museografia: León Carlos Álvarez
Publicació a  a+ Arquitectura Plus. “Grandes Proyectos 2011-2012”

Es tracta d’una intervenció a l’Antiga Casa de la Beneficència de Terol, d’estil neoclàssic, per a donar cabuda al nou programa i resoldre els problemes urbanístics del barri. L’estratègia d’ampliació es fa mitjançant volums abstractes als patis existents -sales d’exposició i hall- i a la part posterior -àrea de reserva de la col·lecció-; cercant el silenci i el respecte envers l’edifici existent. L’accés públic s’organitza des de la plaça projectada, a través d’un jardí etnogràfic; el de personal i obres es fa des del carrer posterior.