Skip to Content

<< >>

ARKTPLUS som un equip de professionals de l’arquitectura, l’enginyeria i el paisatge, obert i inclusiu que respon a un model de treball en xarxa i cooperatiu. Les persones que hi participem, donem resposta als diferents projectes que es plantegen, generant nous nodes i connexions en funció dels requeriments d’aquests.

Tenim com a criteris de base la formació continuada, la captació i divulgació de coneixements per a la sostenibilitat ambiental, l’experimentació i la col·laboració amb col·lectius afins.
Laura García Fernández

Barcelona 1976

Arquitecta por l’ETSA del Vallés (UPC) al gener de 2002. Al 1999 obté una beca per estudiar arquitectura a la Faculteit Bouwkunde (TU Delft) als Països Baixos. Màster en “Ecodiseny y Eficiència Energètica en l’Edificació” per la Fundació Circe (UNIZAR) al gener de 2013, amb el projecte final d’Autosuficiència Energètica d’una Illa Característica de l’Eixample de Barcelona. També és Graduada en Filosofia per la Facultat de Filosofia i Lletres de Saragossa (UNIZAR).

Durant més d’onze anys desenvolupa la seva activitat a estudis d’arquitectura de Barcelona i Saragossa, de manera individual i en col·laboració amb altres companys. Ha adquirit una amplia experiència en projectes d’edificació residencial i equipaments, rehabilitació, direcció d’obra, planejament, urbanització d’espai públic i concursos (alguns d’ells premiats o adjudicats).

Rocío García Calvo

València 1974

Llicenciada en Biologia per la Universitat de Valencia al 1997.

Màster en “Arquitectura del Paisatge” per l’ETSAB a 2004.

Col·laboradora al Centre d’Investigació i Projectes del Paisatge, participant als estudis del Pla Territorial Insular de Menorca y al Catàleg de Paisatge de les Terres del Ebre.

Al 2005 forma part de l’equip docent del Taller de l’Aigua del màster.

Te una amplia experiència en l’àmbit del Medi Ambient, havent exercit càrrecs de tècnica a l’Oficina Territorial Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Parcs i Jardins de Barcelona, la Fundació Joan Oró i diverses empreses privades. Ha participat, dins d’equips multidisciplinars, en projecte premiats a varis concursos d’intervenció al paisatge i al territori.

Des de 2006 treballa per a la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears.

Daniel Redolat Puget

Barcelona 1975

Arquitecte per l’ETSA del Vallés (UPC), gener de 2001.

De 1998 a 2000 col·labora al Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETSAV en diferents programes de cooperació internacional, recolzant tasques docents i d’investigació. Entre 1998 i 2003 participa en varis projectes del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, del programa CYTED i d’Arquitectes Sense Fronteres a Barcelona, Perú i Nicaragua.

Col·labora en diferents estudis de Barcelona i Eivissa entre 1999 i 2002, any en el qual obre estudi propi a Eivissa. D’ençà, ha desenvolupat diferents projectes d‘habitatge, d’intervenció en edificis amb protecció patrimonial i de paisatgisme.

Eva Jordà Cladellas

Barcelona 1974

Llicenciada en enginyeria industrial per l’ETSEI de Barcelona (UPC) el juny de 2002. El 2001 obté una beca per realitzar el PFC sobre el comportament de materials composites a l’École Supérieure d’Ingénieurs de Valenciennes (ENSIMEV) a França.
Màster en càlcul estructural “Estructures a l’Arquitectura” per la Fundació UPC, gener de 2013.
Postgrau en climatització impartit per CER & C i FREEHVAC a la UPC, realitzat el 2004.

Durant més de deu anys col·labora en diferents despatxos d’enginyeria realitzant projectes executius d’instal·lacions, legalitzacions de projectes tècnics i llicències d’activitats. En paral·lel, l’experiència és complementada amb un màster de càlcul estructural, un postgrau de climatització, i diversos cursos d’energies renovables impartits per COEIC i COETC.

De 2006 a 2009 realitza estudis de fotografia a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya).