Autor: Daniel Redolat Puget
Projecte: 2007.
Obra: 2012-13
Promotor: privat
Superfície: 140m²

L’habitatge, concebut per a estances curtes i discontínues, consta d’un programa bàsic d’un dormitori i un annex per a convidats. El cos principal es separa del volum exempt mitjançant un pati cobert per dos plans de canyes i tancat a nord.

S’empra un sistema de construcció en sec prefabricat. L’orientació i els sistemes passius de control de radiació solar, de ventilació i humitat, juntament amb el sobredimensionament de l’aïllant i les pròpies solucions constructives de baixa inèrcia tèrmica garanteixen el confort durant l’ocupació amb una aportació mínima o nul·la d’energia exterior.